Kirjalik küsimus E-6540/09, mille on esitanud Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) ja Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) komisjonile. Haidari juhtumi liigitamine Hispaania ja Maroko vaheliseks küsimuseks