Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid ***I Euroopa Parlamendi 13. septembril 2012 . aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))