Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) által létrehozott CETA Vegyes Bizottságban a Fellebbviteli Fórum működésével kapcsolatos adminisztratív és szervezési kérdéseket meghatározó határozat elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontról