Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede CETA-Udvalg, som er nedsat i medfør af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side, vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om de administrative og organisatoriske aspekter i forbindelse med driften af appelretten