Kirjalik küsimus E-010120/10 Dominique Vlasto (PPE) komisjonile. Haavatavate saarte haldamine ja koostöö