Kohtuasi T-397/11: 26. juulil 2011 esitatud hagi — Symfiliosi versus Põhiõiguste Amet