Kohtuasi C-462/17: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 25. oktoobri 2018. aasta otsus (Landgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Tänzer & Trasper GmbH versus Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft (Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Määrus (EÜ) nr 110/2008 – Piiritusjoogid – Määratlemine, kirjeldamine, esitlemine, märgistamine ja geograafiliste tähiste kaitse – II lisa punkt 41 – Munaliköör – Määratlus – Lubatud koostisosade ammendav määratlus)