Kirjalik küsimus E-2662/10, mille on esitanud Mario Borghezio (EFD) komisjonile. Euroopa Kontrollikoja kriitika Türgile antava abi (6 miljardit eurot) haldamise kohta