Kirjalik küsimus E-2490/10, mille on esitanud Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) komisjonile. Bosnia ja Hertsegoviina: kõrge esindaja büroo ja ELi erisaadiku lahkuviimine