Komisjoni määrus (EL) nr 231/2012, 9. märts 2012 , millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (EMPs kohaldatav tekst)