Kohtuasi C-577/10: 10. detsembril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik