Komisjoni määrus (EÜ) nr 881/2007, 25. juuli 2007 , millega kehtestatakse jaotuskoefitsient ajavahemikus 9. – 20. juuli 2007 taotletud impordilitsentside väljaandmise kohta suhkrusektori toodete jaoks tariifikvootide ja sooduslepingute alusel