Ettepanek: Nõukogu otsus, millega lubatakse kooskõlas Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (Ainult prantsus- ja hollandikeelne tekst on autentsed) (EMPs kohaldatav tekst)