2010/130/: Komisjoni otsus, 1. märts 2010 , millega võimaldatakse Belgiale, Bulgaariale, Tšehhi Vabariigile, Saksamaale, Poolale, Portugalile ja Rootsile erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 543/2009 (põllumajanduskultuuride statistika kohta) kohaldamisest (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1057 all)