Kirjalik küsimus E-005273/11 Licia Ronzulli (PPE) komisjonile. Võitlus ülemäärase kõhnusekultusega