Komisjoni otsus, 14.12.2010, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6034 - NORDIC CAPITAL / SAFEROAD / VIACON) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)