Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 731/2012, 10. august 2012 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril