Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016 w Hiszpanii i Polsce