Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot aanwijzing van de Culturele Hoofdstad van Europa voor het jaar 2016 in Spanje en Polen