Soovitus: NÕUKOGU OTSUS Euroopa 2016. aasta kultuuripealinnade nimetamise kohta Hispaanias ja Poolas