Komisjoni määrus (EL) nr 650/2010, 22. juuli 2010 , millega määratakse kindlaks eksporditoetused piima- ja piimatoodete sektoris