Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5845 – Bain Capital/Styron Business) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst