Kirjalik küsimus E-8338/10 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Magevee ärevust tekitav olukord