Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την προσαρμογή των ακόλουθων συμφωνιών ενόψει της διεύρυνσης της ΕΕ με την προσχώρηση της Κροατίας: συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2009-2014, συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης με τον Άγιο Μαρίνο