Kirjalik küsimus E-009174/11 Nuno Teixeira (PPE) komisjonile. Üleeuroopalised ühtsed statistikakriteeriumid