Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kolmandate riikide kodanike teadustöö , õpingute, õpilasvahetuse,  tasustatud ja  tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse  ja „au pair“’ina töötamise  eesmärgil riiki  sisenemise ja seal elamise  tingimuste kohta [UUESTI SÕNASTATUD]