Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6583 – KIB/BDMI/Bidmanagement) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP