Kirjalik küsimus E-010242/10 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) komisjonile. Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) II