ELi jätkusuutlik Kaug-Põhja poliitika Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2011 . aasta resolutsioon ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika kohta (2009/2214(INI))