Kirjalik küsimus E-3032/10, mille on esitanud William (The Earl of) Dartmouth (EFD) komisjonile. Euroopa Liidu rahaline toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile