Kirjalik küsimus E-009145/11 Corina Creţu (S&D) komisjonile. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine maal elavate rumeenlaste jaoks