Sag T-58/08 P: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 5. oktober 2009 — Kommissionen mod Roodhuijzen (Appel — personalesag — tjenestemænd — social sikring — den fælles sygesikringsordning — dækning af den ugifte partner)