Věc T-58/08 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 5. října 2009 — Komise v. Roodhuijzen ( Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Společný systém nemocenského pojištění — Pojištění partnera/partnerky úředníka, který/která není ženatý/vdaná )