Kawża C-616/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat- 12 ta’ Lulju 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank ’s-Gravenhage — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Solvay SA vs Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV (Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Azzjoni għal ksur ta’ privattiva Ewropea — Ġurisdizzjoni speċjali u esklużiva — Artikolu 6(1) — Numru ta’ konvenuti — Artikolu 22(4) — Kontestazzjoni tal-validità tal-privattiva — Artikolu 31 — Miżuri provviżorji jew kawtelatorji)