Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõike 5 kohane EFTA järelevalveameti teadaanne – Hanketeade seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel