Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5896 – Barclays/Credit Suisse/Ionbond Group) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst