Mål T-34/11: Talan väckt den 24 januari 2011 — Canon Europa mot kommissionen