Kirjalik küsimus P-4789/10 Dominique Vlasto (PPE) komisjonile.15. juuni 2010. aasta halvad ilmastikuolud Vari departemangus (Kagu-Prantsusmaa) – Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtt