Kirjalik küsimus E-5708/10 Dan Jørgensen (S&D) komisjonile. Liikmesriikide aruanded määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal) rakendamise ja jõustamise kohta