Kirjalik küsimus E-004543/11 Charalampos Angourakis (GUE/NGL) komisjonile. Mitte sulgeda ühtegi erikooli