Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 289, 19 październik 2012