2010/184/CFSP: Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus ATALANTA/1/2010, 5. märts 2010 , millega muudetakse poliitika- ja julgeolekukomitee otsust ATALANTA/2/2009, millega kiidetakse heaks kolmandate riikide panus Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta), ja poliitika- ja julgeolekukomitee otsust ATALANTA/3/2009 Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) panustajate komitee asutamise kohta