Nõukogu otsus 2010/639/ÜVJP, 25. oktoober 2010 , Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta