Kirjalik küsimus E-010003/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) komisjonile. Võimalikud juurdepääsupiirangud välisriikide raudteeveo-ettevõtjatele Hispaanias