Kirjalik küsimus E-010504/10 Diogo Feio (PPE) komisjonile. Komisjoni 2011. aasta töökava – iga-aastane majanduskasvu analüüs