Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2011/137/ÜVJP (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) ja nõukogu määruses (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) sätestatud piiravaid meetmeid