Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 94/2012 z  30. apríla 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP