2012 m. balandžio 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 94/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XI priedas (Elektroniniai ryšiai, audiovizualinės paslaugos ir informacinė visuomenė)