ETA:n sekakomitean päätös N:o 94/2012, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2012 , ETA-sopimuksen liitteen XI (Sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut ja tietoyhteiskunta) muuttamisesta