Nõukogu määrus (EÜ) nr 2223/96, 25. juuni 1996 , ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta